VÝZVA STRAKONICE NEJEN SOBĚ 2019

 

Termín  13. do 15. září 2019

Výzva pro 3. ročník festivalu Strakonice nejen sobě 2019

Spolek 4UM z.s. (čti Fórum) tímto oslovuje soubory a jednotlivce bez věkového omezení, kteří obecně spadají do kategorie „nejen strakonická kultura“, k dobrovolné účasti na festivalu STRAKONICE NEJEN SOBĚ 2019, který se bude konat ve Strakonicích ve dnech 13. – 15. 9. 2019.

Přivítáme každého, kdo je ochotný se festivalu zúčastnit a jakkoli se podílet na jeho realizaci. Hledáme zvukaře, dopravce, dobrovolníky do pořadatelského týmu. Rovněž se obracíme na každého, kdo chce podpořit tento festival finančně, nabídkou svých služeb nebo prostor.

Tato událost se bude konat opět ve Strakonicích na principu dobrovolné účasti účinkujících a bezplatného vstupu diváků při snaze o maximální využití veřejného prostoru a jindy nedostupných či nevyužívaných míst.

Pokud se festivalu chcete zúčastnit nebo ho jakkoli podpořit, veškeré informace najdete na www.nejensobe.cz, nebo nás kontaktujte na adrese dramaturg.nejensobe@email.cz.

Děkujeme za účast, včasné přihlášení i podnětné nápady a připomínky, na které budeme odpovídat přes uvedený email. S přípravou začínáme již nyní, abychom měli dostatek času pro komunikaci.

Za tým SNS a pořádající spolek 4UM z.s.

Pavla Maradová