free simple site templates

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL
STRAKONICE NEJEN SOBĚ 

13. - 15. září 2019 


DOBROVOLNOST, LÁSKA K MĚSTU, SPOJOVÁNÍ LIDÍ POMOCÍ KULTURY

Mobirise

Festivalové zahájení 2019

Koukněte se na video STTV z festivalového zahájení!          

O FESTIVALU

Festival Strakonice nejen sobě je dobrovolnou multižánrovou přehlídkou nejen strakonické kultury se snahou o maximální využití veřejných prostor.

Festival nabízí celou škálu uměleckých směrů. Hudbu mnoha žánrů, výtvarné umění, fotografické umění, divadelní umění včetně loutkové scény, kinematografie, literárně dramatické tvorby a mnoho dalšího.  

Celá kulturní komunita přirozeným způsobem propojuje lidi bez rozdílu věku, náboženství, politické příslušnosti nebo národnosti.

Pomocí festivalu, se kultura propojuje s podnikatelskou sférou, školami, místními institucemi a navzájem si pomáhají. 

Účinkující se prezentují veřejnosti bez nároku na honorář a vstup na všechny scény je dobrovolný.

Festival nemá žádné politické ambice a nesmí sloužit k prezentaci žádné politické strany či politicky zaměřeného uskupení. Organizátoři festivalu a pořádajícího spolku upřednostňují svobodnou kulturu a svobodný projev pomocí umění.

Mobirise

2019

Staňte se partnery festivalu, podpořte jeho snahu o vzájemné propojení kultury a lidí ve Strakonicích a ozvěte se na email: maradova.pavla@seznam.cz

nebo přispějte na účet: 2701263478/2010

VÝZVA STRAKONICE NEJEN SOBĚ 2019
Spolek 4UM z.s. (čti Fórum) tímto oslovuje soubory a jednotlivce bez věkového omezení, kteří obecně spadají do kategorie „nejen strakonická kultura“, k dobrovolné účasti na festivalu STRAKONICE NEJEN SOBĚ 2019, který se bude konat ve Strakonicích ve dnech 13. – 15. 9. 2019.

Přivítáme každého, kdo je ochotný se festivalu zúčastnit a jakkoli se podílet na jeho realizaci. Hledáme zvukaře, dopravce, dobrovolníky do pořadatelského týmu. Rovněž se obracíme na každého, kdo chce podpořit tento festival finančně, nabídkou svých služeb nebo prostor. Tato událost se bude konat opět ve Strakonicích na principu dobrovolné účasti účinkujících a bezplatného vstupu diváků při snaze o maximální využití veřejného prostoru a jindy nedostupných či nevyužívaných míst. Pokud se festivalu chcete zúčastnit nebo ho jakkoli podpořit, veškeré informace najdete na www.nejensobe.cz, nebo nás kontaktujte na adrese dramaturg.nejensobe@email.cz. Děkujeme za účast, včasné přihlášení i podnětné nápady a připomínky, na které budeme odpovídat přes uvedený email. S přípravou začínáme již nyní, abychom měli dostatek času pro komunikaci.

Za tým SNS a pořádající spolek 4UM z.s.

Pavla Maradová

Mobirise

2017

Počet účinkujících
75
Odhadovaný počet návštěvníků 6500
Počet míst konání
24

Termín uplynulého ročníku byl 14.-17.9.2017
Pořadatel:
4UM z.s., Sunshine Cabaret z.s., volné sdružení Jsme Strakonice, RC Beruška, dále s městem Strakonice, MěKS Strakonice, Měšťanským pivovarem Strakonice, Muzeem středního Pootaví, Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích a dalšími.

Festival byl tentokrát zaměřen na taneční scénu. Proběhlo mnoho vystoupení a taneční workshopy.
Novinkou byla hasičská fontána na řece Otavě, na které se podíleli dobrovolní hasiči ze Strakonicka a Písecka. Fontánu vidělo okolo 3 tisíc návštěvníků. Další novinkou se stala výtvarná výstava za výlohami. Strakonice opět ožily také hudbou, divadlem, literárně dramatickou tvorbou a tancem včetně tradičního folklóru. Vznikla country scéna na Palackého náměstí. Poprvé ve Strakonicích proběhla mše svatá pod širým nebem u mariánského sloupu. V Rennerových sadech a čajovně Na Půdě proběhl pestrý program pro nejmenší. Velkou návštěvnost zaznamenalo promítání zaměřené na historii města.
Do kulturního dění se zapojily místní kavárny a hospůdky, kde proběhla hudební vystoupení i autorská čtení.
V rámci festivalu byla seniorům v DS Lidická předána malba na zdi o velikosti 5 x 10,5 m, díky které se našim starším spoluobčanům zpříjemnil výhled z oken jejich domovů i venkovní pobyt na zahradě.
Pořadatelský tým se rozhodl vytvořit při každém dalším ročníku umělecké dílo trvalejší hodnoty pro naše město a jeho obyvatele.

Mobirise

2015

Počet účinkujících
70
Odhadovaný počet návštěvníků 4000
Počet míst konání
23

Termín uplynulého ročníku byl 9.-13.9.2015
Pořadatel:
Sunshine Cabaret z.s. + volné sdružení Strakonice v Republice ve spolupráci CAN Production, dále s městem Strakonice, MěKS Strakonice, Měšťanským pivovarem Strakonice, Muzeem středního Pootaví, Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích a dalšími.

Festival nabídl a představil kulturní spektrum obyvatel města v uceleném programu a v celé škále uměleckých směrů – fotografie, kinematografie a projekce , výtvarné umění, divadlo a loutkové divadlo, literárně dramatická tvorba, hudba a celá řada dalšího.
To vše bez rozdílu žánrů, věku, či politické orientace. Společné propojení veřejnosti, kulturní fronty a města, coby největšího nositele kultury v regionu. Přehlídka koncertů, divadelních a tanečních vystoupení, vernisáží, výstav, autorských čtení, projekcí filmů, komentovaných prohlídek města a muzea nebo jiných projektů a performance proběhla na mnoha místech ve městě. Z těch stěžejních jmenujme nádvoří strakonického hradu, Rennerovy sady, areál strakonického pivovaru, strakonické Podskalí, DDM nebo Čajovna Pod Stolem. Přesný line up celého festivalu je zveřejněn níže a obsahuje na 70 přihlášených kulturních subjektů.
Festival podpořil částečným technickým zajištěním Měks Strakonice a finančně MěÚ Strakonice. 


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Najdete nás na

Organizátor

Spolek 4UM z.s.
Pavla Maradová – předseda

Kontakt

IČ: 06277641
Mail:maradova.pavla@seznam.cz 
Mobil: 608 215 550 

Číslo účtu u Fio Bank

2701263478/2010