nejen sobě 2015

Strakonice Nejen sobě 2015plakat 2015

Nultý ročník multižánrové přehlídky strakonické kultury se snahou o maximální využití veřejných prostor, dobrovolného vystoupení účinkujících a prezentací celé kulturní komunity a jejího co nejpřirozenějšího a trvalého propojení s ostatními občany, bez rozdílu věku a pro všechny zdarma.

Termín uplynulého ročníku byl 9.-13.9.2015

Pořadatel: Sunshine Cabaret z.s. + volné sdružení Strakonice v Republice ve spolupráci CAN Production, dále s městem Strakonice, MěKS Strakonice, Měšťanským pivovarem Strakonice, Muzeem středního Pootaví, Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích a dalšími

Festival nabídl a představí kulturní spektrum obyvatel města v uceleném programu a v celé škále uměleckých směrů – fotografie, kinematografie a projekce , výtvarné umění, divadlo a loutkové divadlo, literárně dramatická tvorba, hudba a celá řada dalšího.

To vše bez rozdílu žánrů, věku, či politické orientace. Společné propojení veřejnosti, kulturní fronty a města, coby největšího nositele kultury v regionu. Přehlídka koncertů, divadelních a tanečních vystoupení, vernisáží, výstav, autorských čtení, projekcí filmů, komentovaných prohlídek města a muzea  nebo jiných projektů a performance proběhne na mnoha místech ve městě. Z těch stěžejních jmenujme nádvoří strakonického hradu, Rennerovy sady, areál strakonického pivovaru, strakonické Podskalí, DDM nebo Čajovna Pod Stolem. Přesný line up celého festivalu je zveřejněn níže a obsahuje na 70 přihlášených kulturních subjektů.

 Festival podpořil částečným technickým zajištěním Měks Strakonice a finančně MěÚ Strakonice.